Hooman Sharifi

Hooman Sharifi is een choreograaf uit Noorwegen met Iraanse roots. Hij startte zijn danscarriere met hip-hop en studeerde vervolgens ballet en moderne dans. Hij is vooral geïnteresseerd in de artistieke expressie op het snijvlak van dans, theater en beeldende kunst. In 2000 richtte hij zijn eigen gezelschap, Impure Company, op dat zich richt op burgerlijk engagement en politiek in zijn kunst. Sharifi’s bewegingstaal is vaak fysiek uitdagend, intens en krachtig, en onderzoekt de diepere lagen achter macht, politieke systemen en geweld. Van 2014 tot 2018 was Sharifi tevens artistiek directeur van Carte Blanche, waar hij o.a. werk als Birthmark, We Are Here Together en Jerada produceerde. Zijn eigen werk omvat o.a. Shadows Remain Silent en While They Are Floating.

Related Events

Het verbeelden van ‘onze’ toekomst, het oefenen van onze toekomst
Een poëtische roep om nader tot elkaar te komen