Second-Hand Body

Fadi El Tofeili | Driss Ksikes | Liwaa Yazji | Lina Mounzer | Babs Gons

  • Schrijfproject

Hoe zijn lichamen beschreven?

In dit project zijn vijf schrijvers uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Nederland gevraagd om samen een tekst te schrijven. Fadi El Tofeili, Driss Ksikes, Liwaa Yazji, Lina Mounzer en Babs Gons. De eerste schrijver startte vanuit ons voorstel van Second-Hand Body: door de hoofdpersoon van de tekst een tweedehands lichaam, kwaliteit of identiteit dat al een eigen geschiedenis belichaamt, toe te kennen. Hoe zijn lichamen beschreven, wat wordt er door hen verteld? De schrijvers zijn uitgenodigd om op reis te gaan door verschillende pagina’s, gebruikmakend van tekst als performance. De tekst, schrijvers en de hoofdpersonen bewegen tussen verschillende geleefde en verbeelde levens, grenzen, steden, socio-politieke realiteiten en geschiedenissen. Een verlangen om grenzen te slechten en voorbij te gaan aan eenzijdige identiteiten en verhalen. Om een toekomst te verbeelden, die niet het geweld en onrechtvaardigheid van het verleden of de dominante narratieven herproduceert of een tweede leven geeft. Maar in plaats daarvan deze opschudt, teniet doet en herschrijft. Het festival ‘gaat uit’ van een zogenaamde gezamenlijkheid door het werken met het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het is uiteraard een fictieve gezamenlijkheid en we bevragen wat dat betekent en hoe we dit kunnen tegengaan.

Second-Hand Body is een collectief schrijfproject, gecureerd door Lina Issa, dat in augustus is begonnen als een blueprint voor de nieuwe visie van het festival. Het schrijfproces en de opeenvolgende teksten kunnen gelezen worden via ons Online Magazine. Tijdens het festival zijn er twee presentaties van het project: in het openingsprogramma op 13 november en in een van de DOTE-Mezrab Nights op 20 november.

20/11/2019 20:00
Amsterdam Mezrab
inclusief Second-Hand Body Gratis

Related Events

Folk & Fae DOTE-Mezrab Night Special